Forsiden

ET MENTORBASERET LEDERUDVIKLINGSPROGRAM

ARROW LEDERSKAB

DETTE TRÆNINGSFORLØB

Arrow lederskabsprogrammet er ikke en invitation til et nyt kursus. Det er heller ikke en uddannelse på lige fod med

 så mange andre uddannelser. Det er snarere en dannelsesrejse, som du inviteres med på.

Arrow Lederskab er et lederudviklingsprogram for mænd og kvinder, der er engageret i en kristen tjeneste.

Programmet løber over to år og søger at gøre det muligt for unge og nye ledere at skærpe deres færdigheder i ledelse og evangelisering,

samt udfordre integriteten i deres liv og deres vandring med Jesus.


NYHEDER

 

Så er der åbnet for tilmeldinger til

Arrow Lederskab Hold 4: 2019-2020.

 

Kender du nogen, der gør et formidabelt stykke arbejde for kirken og Guds Rige, som kunne have brug for et BOOST, så fortæl dem om ARROW!

 

Læs mere her

 


Kristne ledere i kirker, organisationer, skoler eller erhversvirksomheder.


4 semestre med inspirerende pensum.

4 intense internater à 5 dage.


To år med faglighed, åndelighed, fællesskab, følgeskab og nye visioner.

 

Ansøgning med henblik på start 2019 skal finde sted inden 11. november 2018.

 

Når det nye hold er sammensat, vil der blive indkaldt til en forberedelsesdag.

FIRE FOKUSOMRÅDER

Dybtgående, vedvarende forandrings- og modningsprocesser i livet sker over længere tid. Som kristne ledere hjælpes udviklingen på vej gennem interaktiv undervisning, bibelkundskab, lovsang, bøn, fordybelse, refleksion i grupper, projektarbejde såvel som gennem fællesskab og sjov.

PERSONLIG UDVIKLING


For at kunne lede andre er det vigtigt at kende og forstå sig selv. Gennem diverse ledelsestests hjælpes du til større selvindsigt og til at udfærdige en lederskabsplan for din videre udvikling.

KALD OG KARAKTER


Det er essentielt at kunne erkende sine egne skyggesider som menneske og leder. Du får redskaber til at lade dig forme af Jesus, så du kan lede mere som ham.

KOMPETENCER

-


Vi lærer bl.a., hvordan vi i fællesskab med andre ledere formulerer en vision, lægger en strategi og formulerer en handlingsplan, der kan udføres i praksis.

UDADVENDT

TRO


. Vi giver inspiration til, hvordan vi kan dele vores tro med mennesker omkring os og gøre det til en naturlig del af det at være en kristen leder.

VIL DU VIDE MERE?


For mere information kontakt teamleder:

Peter Kofoed Herbst

Ttf. +45 2285 6869

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS


Tjek Arrow Lederskab Danmark ud på facebook.