Om Arrow

HVOR VIL DU HEN

MED DIT LEDERSKAB?

Visionen for Arrow programmet er at udvikle missionale ledere til det 21. århundrede. Det gennemgående fokus er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.

 

Arrow lederskabsprogrammet er udsprunget af en vision hos den canadiske kirkeleder Leighton Ford, som i en årrække arbejdede sammen med evangelisten Billy Graham.

 

På et tidspunkt oplevede hans Guds kald til målrettet at udvikle og udruste missionale ledere. Programmet findes i dag i USA, Canada, England, Irland, Polen, Norge og Australien, og hundredvis af ledere har igennem årene gennemført Arrow programmet.

 

I Danmark var det Jesper Oehlenschläger, sognepræst ved Karlslunde Strandkirke og Peter Götz, præst i Det Danske Missionsforbund og formand for Evangelisk Alliance, som tog initiativ til at samle et team og lancere en dansk udgave af Arrow programmet.

 

Arrow Danmark en arbejdsgruppe med tæt relation til Evangelisk Alliance og har Lausannepagten som teologisk grundlag. Arrow Danmark er desuden en del af den internationale Arrow Alliance.

 

Arrowlederskab er i partnerskab med Dansk Oase.

 

Arrow Danmark er organiseret som en forening med en bestyrelse bestående af følgende personer:

 

Formand for bestyrelsen:

  • Jesper E. Oehlenschläger, præst i Karlslunde Strandkirke

 

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Thomas Quistgaard Nielsen (næstformand), COWI
  • Astrid Petersen, Karlsunde Strandkirke
  • Karsten Bach, Generalsekretær i DanskOase
  • Signe Voldby, sognepræst i Græse-Sigerslevvester sogne
  • Simon Engmose, præst i Holbæk Frikirke
  • Ulf Preisler, Danske Fragtmænd

Se dette filmklip, hvor Jesper Oehlenschläger præsenterer Arrow Lederskabsforløbet.

VIL DU VIDE MERE?

For mere information kontakt daglig leder:

Peter Kofoed Herbst

Kronjyllands Frimenighed, Tlf. 22 85 68 69

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS

Tjek Arrow Lederskab Danmark ud på facebook.