Nyheder

NYHEDER

MEDDELELSER OG MELDINGER

Peter Kofoed Herbst

Tredje Arrow-forløb i Danmark i gang

 

22. april 2017

 

Det er med stor forventning, at vi søndag d. 23/4-2017 mødes til det første af fire internatsophold med Hold 3 på Arrow Lederskab i Danmark. 17 ledere har søgt ind på forløbet, og gennem de næste knapt to år vil de arbejde med fundamentet for deres lederskab og tjeneste. Tak om du vil være med til at omslutte forløbet i forbøn.

På den organisatoriske front står Arrow Lederskab midt i en overdragelse af opgaver fra én Peter til en anden.

Peter Sode Jensen overdrager med det første internat opgaverne som daglig leder i Arrow Danmark til Peter Kofoed Herbst. Peter Kofoed Herbst har været del af Arrows arbejde i Danmark siden det første hold, som startede op i 2013, og han ser frem til at træde et skridt længere ind i motorrummet for at være med til at forme internaterne og kursusforløbet.

Peter Kofoed Herbst er til daglig præst i Kronjyllands Frimenighed, og bor med sin kone Maria og deres tre børn i Randers. Samtidig med Peters overtagelse tilpasses organisationen, således at Helle Torp Tjørnelund, som fortrinsvis varetager administration og økonomi deler den daglige ledelse med ham.

Jesper Oehlenschläger er fortsat bestyrelsesformand for Arrow Lederskab.

 

Arrow Taster Events 2017

 

Vi vil gerne give deltagerne på sommerens bibelcamps/stævner mulighed for at få en lille forsmag om hvad Arrow Lederskab er. Overvej derfor om du kan hjælpe til med at facilitere et "Taster Event" på det stævne, du skal på.

 

Vores drøm er at være med på

SommerOase i Odder

Indre Missions stævner på Mørkholt (og andre steder)

Apostolsk SommerCamp, Kolding

Pinsekirkernes SommerCamp, Mariager

Missionsforbundets og Baptisternes sommerstævne

m.fl.

 

Skriv til teamleder@arrowlederskab.dk og hør mere.

 

Godt Nytår 2017

 

Fra Arrow ønsker vi alle et godt nytår i Jesu navn. I hans navn og med hans myndighed kan vi finde stor frimodighed til året som kommer. Han er jo den som har al magt i himlen og på jorden.

 

Vi ser med glæde og taknemmelighed tilbage på et år i 2016 hvor vi afsluttede 21 deltagere på hold 2. Vi bliver igen bekræftet i at Gud velsigner igennem det vi er sammen om på Arrow. De tilbagemeldinger vi får fra holdet er overvældende og giver os tro på at Gud elsker hans kirke og især de mennesker som er del af kirken.

 

Lige nu ser vi fremad mod et nyt hold som starter denne måned. Vi er så spændte på at se hvad Gud vil gøre på dette hold gennem de næste 2 år. Vi har stadig ledige pladser, så sig endelig til hvis du eller en af dine relationer ikke har fået sendt en ansøgning. Vi kan nå det endnu.

 

På Arrow lederskabs vegne

Peter Sode Jensen

Se dette filmklip, hvor Jesper Oehlenschläger præsenterer Arrow Lederskabsforløbet.

VIL DU VIDE MERE?

For mere information kontakt daglig leder:

Peter Kofoed Herbst

Kronyllands Frimenighed, Ttf. +45 2285 6869

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS

Vi er til stede på forskellige sociale platforme. Håber vi ses derinde!