Om Arrow

HVOR VIL DU HEN

MED DIT LEDERSKAB?

Visionen for Arrow programmet er at udvikle missionale ledere til det 21. århundrede. Det gennemgående fokus er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.


Arrow lederskabsprogrammet er udsprunget af en vision hos den canadiske kirkeleder Leighton Ford, som i en årrække arbejdede sammen med evangelisten Billy Graham.


På et tidspunkt oplevede hans Guds kald til målrettet at udvikle og udruste missionale ledere. Programmet findes i dag i USA, Canada, England, Irland, Polen, Norge, Australien og New Zealand. Hundredvis af ledere har igennem årene gennemført Arrow programmet.


I Danmark var det Jesper Oehlenschläger, der dengang var sognepræst ved Karlslunde Strandkirke og Peter Götz, fra Det Danske Missionsforbund og formand for Evangelisk Alliance, som tog initiativ til at samle et team og lancere en dansk udgave af Arrow programmet.


Arrow Lederskab Danmark er en forening, der relaterer til Evangelisk Alliance og har Lausannepagten som teologisk grundlag. Arrow Lederskab Danmark er desuden en del af den internationale Arrow Alliance.


Arrow Lederskab er i partnerskab med Dansk Oase.


Duncan Thompson

Arrow Danmark er organiseret som en forening med en bestyrelse bestående af følgende personer:


Bestyrelsesmedlemmer:

  • Duncan Thompson, Metodistkirken. Formand

  • Karsten Bach, Folkekirken - Alpha - Karlslunde Strandkirke

  • Ruben Dalsgaard, Dansk Oase

  • Nana Holm Green, Missionsforbundet

Fornyelse af forskellige tiltag i Arrow Lederskab

 

Et udvalg under bestyrelsen bstående af blandt andet tidligere kursus-deltagere har været igang med en proces, hvor hele kurset og promoveringen af det er blevet evalueret og forbedret. Det har blandt andet resulteret i faciliteringen af fyraftensseminarer som kører/kørte af stablen i efteråret 2019.

VIL DU VIDE MERE?

For mere information kontakt teamleder:

Peter Kofoed Herbst

Ttf. +45 2285 6869

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS

Tjek Arrow Lederskab Danmark ud på facebook.