Kvalifikationer

Arrow Lederskab er et kald til en ny livsstil, et kald til at plante Guds Rige og lede andre mennesker til at blive hans disciple.


Vores proces

Vi gennemfører mentorunderstøttede processer med undervisning i lederskab.


Vores mission

Vi forbedrer lederskabets dybde og kvalitet ved at identificere ledere, udvikle dem og skabe netværk, så de i højere grad bliver ledt af Jesus, leder som Jesus og leder til Jesus.


Arrow lederskabsprogrammet er for dig:

 

Hvis du vil:

 

sætte dybere rødder som kristen leder

opdage og udvikle dine evner og nådegaver

udvikle dine kompetencer som leder

udvikle din karakter som menneske og som leder

være en del af et lærende fællesskab med andre ledere, i et miljø med høj fortrolighed, hvor du kan arbejde med de vigtigste områder af dit liv og din tjeneste   

blive inspireret til en missional livsstil

have redskaber til at lede en organisation eller kirke i mission

blive endnu dygtigere til at arbejde og lede i teams

erfare rigere og dybere liv med Gud gennem bøn, bibelstudium, stilhed og refleksion - sammen med andre og for dig selv

Hvis du arbejder som:


Sognepræst, funktionspræst eller anden præst i Folkekirken

Frikirkepræst eller frikirkeleder

Valg- eller frimenighedspræst

Præst og menighedsleder i international eller migrantmenighed

Leder i kristen organisation

Skoleleder eller lærer på kristen skole

Sognemedhjælper, leder af børne- eller ungdomsarbejde

Diakon eller leder i kristen humanitær organisation

Kristen leder i sekulær organisation, som ønsker et anderledes lederudviklingsforløb


Hvis din profil er:


Du er 25 til 45 år og har erfaring med ledelse i en kirke eller kirkelig organisation, og til daglig har ansvar for andre ledere.

Du har lyst til at indgå i et dynamisk fællesskab med andre ledere med anden kirkelig, kulturel eller etnisk baggrund.

Du har et ønske om at blive ledt mere af Jesus, lede mere som Jesus og lede flere til Jesus.

Du har som minimum en mellemlang uddannelse, er i stand til at forstå undervisning på engelsk og har forudsætninger for at læse engelsk litteratur.