Kvalifikationer

DU KAN VÆRE MED

TIL AT FORME DANMARK

Arrow Lederskab er et kald til en ny livsstil, et kald til at plante Guds Rige og lede andre mennesker til at blive hans disciple.


Vores proces

Vi gennemfører mentorunderstøttede processer med undervisning i lederskab.


Vores mission

Vi forbedrer lederskabets dybde og kvalitet ved at identificere ledere, udvikle dem og skabe netværk, så de i højere grad bliver ledt af Jesus, leder som Jesus og leder til Jesus.


Arrow lederskabsprogrammet er for dig:

 

Hvis du vil:

 

 • sætte dybere rødder som kristen leder
 • opdage og udvikle dine evner og nådegaver
 • udvikle dine kompetencer som leder
 • udvikle din karakter som menneske og som leder
 • være en del af et lærende fællesskab med andre ledere, i et miljø med høj fortrolighed, hvor du kan arbejde med de vigtigste områder af dit liv og din tjeneste   
 • blive inspireret til en missional livsstil
 • have redskaber til at lede en organisation eller kirke i mission
 • blive endnu dygtigere til at arbejde og lede i teams
 • erfare rigere og dybere liv med Gud gennem bøn, bibelstudium, stilhed og refleksion - sammen med andre og for dig selv

Hvis du arbejder som:


 • Sognepræst, funktionspræst eller anden præst i Folkekirken
 • Frikirkepræst eller frikirkeleder
 • Valg- eller frimenighedspræst
 • Præst og menighedsleder i international eller migrantmenighed
 • Leder i kristen organisation
 • Skoleleder eller lærer på kristen skole
 • Sognemedhjælper, leder af børne- eller ungdomsarbejde
 • Diakon eller leder i kristen humanitær organisation
 • Kristen leder i sekulær organisation, som ønsker et anderledes lederudviklingsforløb


Hvis din profil er:


 • Du er 25 til 45 år og har erfaring med ledelse i en kirke eller kirkelig organisation, og til daglig har ansvar for andre ledere.
 • Du har lyst til at indgå i et dynamisk fællesskab med andre ledere med anden kirkelig, kulturel eller etnisk baggrund.
 • Du har et ønske om at blive ledt mere af Jesus, lede mere som Jesus og lede flere til Jesus.
 • Du har som minimum en mellemlang uddannelse, er i stand til at forstå undervisning på engelsk og har forudsætninger for at læse engelsk litteratur.

VIL DU VIDE MERE?

For mere information kontakt teamleder:

Peter Kofoed Herbst

Ttf. +45 2285 6869

teamleder@arrowlederskab.dk

SLÅ FØLGE MED OS

Tjek Arrow Lederskab Danmark ud på facebook.