Datoer og info

Program 2020-2022

 

 

Det fjerde forløb af Arrow Lederskab er efter forsinkelserne grundet COVID-19 godt i gang.


  • Forberedelsesdag: lørdag d. 29. februar 2020. (er afviklet)
  • Internat 1: søndag d. 11. april kl. 17 - fredag d. 16. april 2021 kl. 13. (online/Ådalen retræte)
  • Internat 2: søndag d. 14. november kl. 17 - fredag d. 19. november 2021 kl. 13, Ådalen Retræte.
  • Midtvejssamling (med ledsager): 5. februar 2022, forventes afholdt i Karlslunde Strandkirke
  • Internat 3: 24.-29. april 2022, Ådalen Retræte
  • Internat 4: 13.-18. november 2022, Ådalen Retræte
  • Fortsættelsen (med ledsager): 4. februar 2023, forventes afholdt i Karlslunde Strandkirke


Få et overblik over indholdet i forløbet


Download folder om indholdet i Arrow Lederskabs-kurset >>Hvad koster det?

 

Prisen for det toårige Arrow-forløb er 34.900 kr.

Beløbet betales i fire halvårlige rater à 8.725 kr. forud for hvert internat og dækker:

Forberedelsesdag, Midtvejssamling og Fortsættelsen (inkl. dimissionsfest for deltager samt
ægtefælle eller nær ven). Endvidere fire internater à 5 dages varighed med fuld forplejning på Ådalen Retræte, undervisningsmaterialer, undervisning, mentoring m.m.


Derudover må påregnes udgifter til litteratur, transport m.m.


Ved optagelse betales et depositum på 1.500 kr., som fratrækkes første rate; men som mistes, hvis man aflyser sin deltagelse efter Forberedelsesdagen i februar. Der optages ca. 20 deltagere på holdet.

Arrows internatophold finder sted på

Aadalen Retræte vest for Randers


Adressen er. Gl. Viborgvej 400, 8920 RANDERS NV


www.aadalenretraete.dk