Artikler

Led med visdom - 5 anbefalinger


VISDOM: I en periode, hvor der er behov for at lede gennem et ukendt landskab og vanskelige tider, har vi et kritisk behov for at træffe vise beslutninger. Der er behov for ledelse, som udmærker sig – og visdom er kilden hertil. Den gode nyhed er, at visdommen er tilgængelig for os, så vi kan søge og finde den. I det følgende finder du fem anbefalinger, som kan hjælpe dig til at lede med visdom.


Bed om visdom

Jakobs Brev kap. 1,5 lyder: “hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den.” Det lyder næsten banalt, men mange spørgsmål i liv og ledelse handler om at have styr på det basale.


Skaf god information

Information er afgørende. Udfordringen er, at der i krisetider til tider er for meget, andre gange for lidt, for hurtigt skiftende eller endda misvisende informationer i omløb. Som leder må du opsøge mest mulig relevant og troværdig information, som kan danne basis for gode beslutninger. Træf aldrig vigtige beslutninger uden god information – men vær også opmærksom på faren for at blive handlingslammet i en uendelig jagt på flere informationer.

Giv dig selv et åndehul

I usikre tider kan nyheds- og sociale medier blive en konstant, afhængighedsskabende og overvældende faktor. For at lede anderledes har du brug for at tænke klart, og derfor må du give dig selv et åndehul. Er du bedst til at bearbejde tingene introvert, så find dig et sted med tid og stilhed, så du kan tænke. Gå dig en tur og lad hovedet få luft og ro. Er du bedre til at processe informationerne ekstrovert, må du omgive dig med forstandige kolleger, i hvis selskab du kan tænke højt.


Fremelsk andres synspunkter

Ordsp 15,22 lyder: ”Planer mislykkes, når der ikke er holdt råd, med mange rådgivere lykkes det.” Hvem har du brug for at tage med på råd? Er der nogen, hvis input kunne være værdifulde, hvis bare du inviterer dem til at komme på banen med deres viden? Et udefrakommende perspektiv kan hjælpe dig til at tænke og se tingene fra et nyt perspektiv i forhod til både prioriteringer, kommunikation og praktiske forhold.


Find dine nøgleord

Forestil dig, hvordan livet ser ud, når denne situation eller sæson er overstået. Når du kigger tilbage på udfordringerne, hvilke ord eller fraser vil du så gerne kunne sætte som overskrift over din egen og dit teams evne til at håndtere det? Tag dig tid til at identificere disse nøgleord og sætninger, og brug dem herefter som et filter og en hjælp til at fokusere dine beslutninger og handlinger. Hvis du eksempelvis når frem til, at dine ideelle nøgleord er ”velsigne og tjene”, må du igen og igen stille spørgsmålet om, hvordan det ser ud i den givne situation.


Venlig hilsen - med et brændende ønske om og en opmuntring til, at du må lede anderledes -

Dr. Steve Brown

President, Arrow Leadership, USA og Canada