Hvad er Arrow

ARROW 

LEDERSKAB

Fordi alle fortjener at blive ledt af en dygtig leder!

Et anderledes 

ledertræningsforløb

Vi har opdateret Arrow Lederskabsforløbet og relancerer nu programmet i en ny og mere komprimeret version. Forløbet varer nu 1 år med 3 internater, som hver gang løber fra onsdag aften til lørdag eftermiddag. Vi gør også brug af webinarer og andre undervisningsformer. Og prisen er blevet endnu skarpere: 24.900 kr. for hele forløbet.

HVAD BESTÅR FORLØBET AF?

 • 3 internater à 3 døgns varighed i skønne omgivelser på Ådalen Retræte nær Randers

 • 5 webinarer om forskellige ledelsestemaer med inspirerende undervisere

 • 6 sessioner med en personlig mentor mellem internaterne

 • Samlinger i mindre grupper – både under og mellem internaterne

 • 1 personlighedsprofil, der kortlægger dine styrker, værdier og udviklingsområder, samt individuel tilbagemelding på din profil

HVAD SKAL VI ARBEJDE MED?

At lede dig selv


 • At kende dig selv – selvindsigt er den bedste forudsætning for at lede andre
 • At forstå, hvad du er rundet af som menneske og hvilke styrker, du har, og at (gen-)opdage, det kald, du har som leder
 • At træde i karakter som menneske og leder – med hjælp til at udvikle din karakter og arbejde med dine skyggesider, så du leder og skaber tillid hos andre

At lede en organisation


 • At lede organisationer igennem forandringsprocesser
 • At lede i forskellige dimensioner – f.eks. i forhold til frivillige, ansatte og bestyrelser
 • At forstå det samfund og den kultur, du er en del af

At lede andre


 • At arbejde sammen med andre i grupper, teams og lede gode møder
 • At udvikle ledere omkring dig gennem bl.a. mentoring og sparring
 • At forstå og håndtere konflikter
 • At udtrykke din tro og dine værdier og vide, hvordan du deler dem med andre

FØLGESKAB

&

MENTORING

Mere om Arrow


Lidt om vores historie

Det internationale Arrow lederskabsprogram, som udsprang fra kristne ledere i Canada, har nu i over 30 år hjulpet ledere med at finde klarhed, sunde prioriteter, fællesskab og frimodighed til at lede på en Jesus-centreret måde.


I Danmark blev Arrow Lederskabsforløbet igangsat i 2013. Siden da har 70 ledere gennemført et forløb i Danmark. Vi er en del af den internationale Arrow Alliance, og der findes programmer i USA, Canada, Irland, England, Australien, New Zealand, Polen, Norge og Filippinerne.


Arrow er associeret medlem af Evangelisk Alliance og har Lausannepagten som teologisk grundlag. Vi er organiseret som en selvstændig arbejdsgruppe under Ådalen Retræte.


Se mere på www.aadalenretraete.dk


Vores vision er at udvikle ledere, der er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus og leder mere til Jesus.

Arbejdsgruppen bag Arrow Lederskab består af:


 • Jesper Oehlenschlæger, Folkekirken
 • Peter Kofoed Herbst, Kronjyllands Frimenighed
 • Michael Rostved, Frikirken Randers
 • Peter Götz, Evangelisk Frikirke Danmark
 • Helle Torp Tjørnelund, Karlslunde Strandkirke
 • Ruben Andersen-Hoel, Evangelisk Frikirke Danmark
 • Louise Aaen, Metodistkirken

TILMELD DIG ALLEREDE NU!

Gennem hele forløbet arbejder du med din personlige vision, som hjælper dig med at sætte konkrete mål og lave handleplaner, der kan hjælpe dig med at omsætte det, du lærer, til praksis i dit liv.

Det praktiske og

det økonomiske 

Michael Rostved

Administrator

Tlf. +45 2988 3240

info@arrowlederskab.dk

 

Arrow Lederskab DK

c/o Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Mosevej 3

2690 Karlslunde

 

Peter Kofoed Herbst

Teamleder

Tlf. +45 2285 6869

teamleder@arrowlederskab.dk

unsplash